Akdeniz Uygarlıkları Sanatı Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

16 . yüzyıl Akdeniz tarihini yazan ünlü tarihçi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Fernand Braudel
Soru Açıklaması
2.

Balıkçı, roman ve öyküleriyle Türk yazınına Akdeniz’i getirip yerleştiren kişi kimdir?

Doğru Cevap: "E" Cevat Şakir Kabaağaçlı
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi 19 . yüzyılda parlayan liman kentlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Tokat
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Akdeniz’de önemli rol oynayan adalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Korsika
Soru Açıklaması
5.

Bütün Akdeniz Dünyası’nı siyasal olarak tek çatı altında birleştirmiş imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Roma
Soru Açıklaması
6.

Mağaraların killenmiş duvarları üzerine sanatçının parmağı ile çizdiği, bazen anlamsız, bazen de bir hayvanı temsil eden makarna çizgiler (macaronis), motifler aşağıdaki hangi teknikte yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Kazıma resim
Soru Açıklaması
7.

Bir avcı başının kuşbaşı şeklinde gösterildiği, ‘‘kuyu sahnesi’’ resminin yer aldığı ünlü mağara aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Lascaux (Lasko)
Soru Açıklaması
8.

Mas d’Azil Mağarasının bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
9.

Yontma Taş Çağı sanatçısının boya kullanma türleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Pat (macun) - toz - sıvı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Sanatta sık işlenen hayvan figürlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Papağan
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Kiklad Adaları’nda bulunan Demir Çağı yerleşimlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Zagora
Soru Açıklaması
12.
M.Ö. 1100–900 yılları arasında Akdeniz’de demir kullanımının yoğunlaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karanlık Çağ
Soru Açıklaması
13.

İtalya’nın Demir Çağı kültürü olarak ilkleri oluşturan ve Kuzey İtalya’da Bologna bölgesinde görülen kültür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Villanova
Soru Açıklaması
14.

Gordion’da yaşamış ünlü Frig kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kral Midas
Soru Açıklaması
15.

Maussollos’a (M.Ö. 377-353) ait mezar yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Günümüze sağlam olarak ulaşmıştır.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz dünyasında uzanan (yayılan) uygarlıklardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Fenike
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi, Batı Anadolu’nun Geç Tunç Çağı toplumu ve ekonomik düzeyleri hakkında bilgi veren, Miken seramiklerinin bulunduğu merkezlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çatalhöyük
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Erken Yunan sanatında Akdeniz yoluyla gelen etkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Korinthos yapımı bronz silahlar
Soru Açıklaması
19.

M.Ö. 8 . yüzyılda İtalya’nın batı kıyısına yakın Ischia adasında bir ticaret üssü kuran ve buraya Pithekusa adını verenler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Euboialılar
Soru Açıklaması
20.

Yunan sanatında Doğu Akdeniz sanatsal üsluplarının hakim olduğu M.Ö. 80- 600 arası döneme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Oryantalizan Dönem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.