Akdeniz Uygarlıkları Sanatı Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

İskender döneminde Doğu Akdeniz’in en önemli üç ticaret merkezi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" İskenderiye, Antakya, Rodos
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’de özellikle tarih öncesi zamanlarda önemli olan yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sicilya
Soru Açıklaması
3.

Roma’dan önceki Akdeniz dünyasının asıl yoğunluğu nerededir?

Doğru Cevap: "D" Doğu Akdeniz
Soru Açıklaması
4.

Özellikle adalar bakımından zengin olan coğrafya aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Doğu Akdeniz
Soru Açıklaması
5.

On dokuzuncu yüzyıl Doğu Akdeniz liman kentlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Beyrut
Soru Açıklaması
6.

Akdeniz dünyasının ve insanlık tarihinin ilk sanat ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Franko-Kantabrik Sanat
Soru Açıklaması
7.

Mağaraların bozularak killenmiş duvarları üzerine parmakla çizilmiş olan en eski kazıma resimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Makarna çizgiler
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik dönemde gravür tekniği ile resim yapmak için kullanılan aletlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Taş kalem
Soru Açıklaması
9.

Derinliği olmayan tek boyutlu eserler, aşağıdaki sanat gruplarından hangisi içinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Boyalı resim
Soru Açıklaması
10.

Mühürlerin ilk örneği olarak yorumlanan sembolik işaretler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" El izleri
Soru Açıklaması
11.

Geç Hitit Krallığı sanatı aşağıdaki hangi kültürden etkilenmiştir?

Doğru Cevap: "B" Asur
Soru Açıklaması
12.

Kremasyon’un (yakma gömü) görüldüğü kültürlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Villanova
Soru Açıklaması
13.

Gordion kenti aşağıdaki hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Frig
Soru Açıklaması
14.

Geometrik Çağ seramiklerinde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Pergelle çizme
Soru Açıklaması
15.

Demir çağından kalan tek yazılı kaynak nerede bulunmuştur?

Doğru Cevap: "B" Troia
Soru Açıklaması
16.

Massilia (Marseilles/ Marsilya) koloni kenti aşağıdaki hangi uygarlık tarafından kurulmuştur ?

Doğru Cevap: "C" Phokaialılar
Soru Açıklaması
17.

Fenikeliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Akdeniz ticaretinde önemli bir yere sahip olmuştur.
Soru Açıklaması
18.

Erken Dönem Yunan uygarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Bu dönemde üretilen seramikler figürsüzdür.
Soru Açıklaması
19.

Roma Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bu uygarlık Pön Savaşları sonucunda yıkılmıştır.
Soru Açıklaması
20.

Akdeniz dünyasını yoğuran (kaynaştıran) uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Etrüsk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.