Akdeniz Uygarlıkları Sanatı Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Akdeniz dünyasını tek bir siyasal çatı altında birleştirebilmiş tek imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Roma İmparatorluğu
Soru Açıklaması
2.

On altıncı yüzyıl Akdeniz dünyası ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Tek bir ekonomi, birçok devlet vardı.
Soru Açıklaması
3.

Braudel’e göre tek bir Akdeniz olmakla birlikte onun hangi kısımları “göreli özerk”ti?

Doğru Cevap: "C" Doğu ve batı kısımları
Soru Açıklaması
4.

“Mediterraneum” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İki kara arasındaki deniz
Soru Açıklaması
5.

Doğu Akdeniz’in büyük Akdeniz’e açılan kapısı neresidir?

Doğru Cevap: "E" Sicilya-Malta-Tunus çizgisi
Soru Açıklaması
6.

İnsanlık tarihindeki ilk sanat ekolüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Franko-Kantabrik sanat
Soru Açıklaması
7.

Uygarlık tarihi hangi çağla başlamıştır?

Doğru Cevap: "E" Paleolitik
Soru Açıklaması
8.

Willendof Venüsü hangi ülkede bulunmuştur?

Doğru Cevap: "C" Avusturya
Soru Açıklaması
9.

Kazıma resim tekniğiyle yapılmış olan taşınabilir sanat eserlerinin en iyi örneklerinden biri, aşağıdaki mağaralardan hangisinde saptanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Lortet mağarası
Soru Açıklaması
10.

Paleolitik dönemde toz boyanın içinde saklandığı tüpler hangi maddeden yapılmışlardır?

Doğru Cevap: "C" Kemik
Soru Açıklaması
11.

Gordion kenti hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Frig
Soru Açıklaması
12.

Protogeometrik Çağ seramiklerinde en çok aşağıdaki bezek türlerinden hangisi kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Çizgisel
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki kentlerden hangisi bir Demir Çağı kenti değildir?

Doğru Cevap: "B" Berenice
Soru Açıklaması
14.

Homeros ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" İyonyalı ozandır.
Soru Açıklaması
15.

Urartu krallığı hangi bölgede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Güneydoğu Anadolu
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki kentlerden hangisi bir Fenike kenti değildir?

Doğru Cevap: "B" Khalkis
Soru Açıklaması
17.

Bir ticaret üssü olan Pithekusa nerededir?

Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
18.

Villanova uygarlığı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine temel oluşturur?

Doğru Cevap: "A" Etrüsk
Soru Açıklaması
19.

Korinthos kenti hangi sanat dalıyla Akdeniz’de ünlenmiştir?

Doğru Cevap: "D" Seramik
Soru Açıklaması
20.

Latin Alfabesinin temelinde hangi alfabe bulunur?

Doğru Cevap: "D" Fenike
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.