Aile Yapısı Ve İlişkileri Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel geniş ailelerin yerini modern çekirdek ailelerin almasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aile ekonomisinin paylaşılması
Soru Açıklaması
2.
Birçok üyeden oluşan ve akrabalık bağlarıyla varlığını sürdüren aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel geniş aile
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin temel ve ortak işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bireylere ekonomik özgürlük sağlaması
Soru Açıklaması
4.
Egemenliğin kadın ve erkek arasında paylaşıldığı aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eşitlikçi aile
Soru Açıklaması
5.
Taygeldi ailesi aile tipleri sınıflamasında hangi başlık altında bulunur?
Doğru Cevap: "B" Yöresel özelliklerine göre
Soru Açıklaması
6.
İleri yaşta çocuk sahibi olmakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Baba enerjik ve aktif olarak çocuklarıyla ortak etkinliklerde bulunur.
Soru Açıklaması
7.
Çocuk eğitiminde sevgiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çocuklar aşırı derecede sevilerek eğitilmelidir.
Soru Açıklaması
8.
Şımarık ve bencil davranışlar gösteren çocuk aşağıdakilerden hangisinde daha sık görülür?
Doğru Cevap: "C" En küçük çocuk
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi büyükanne ve büyükbabalık rollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik rol
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi verimli bir aile toplantısı yapılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Toplantı başkanı her zaman ailenin bir büyüğü olmalıdır.
Soru Açıklaması
11.
Kişilik bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zamanla dalgalanma gösterir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki çatışma biçimleri ve çözümlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Uyma yaklaşımı yapıcı bir çatışma çözümüdür.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" “Kabul etme” bir sözlü iletişim biçimidir.
Soru Açıklaması
14.
Bir iletişimin yapılandırılmasında ortalama olarak beden dilinin kullanım oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
15.
“Kişinin karşısındaki kişiyi dinlemek ve söylediklerini onun ifade ettiği biçimde anlamak yerine ön yargılarla onun davranışlarını varsayımlarla açıklaması ve buna göre hareket etmesi” hangi mantık yanlışlığını tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Akıl okuma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi evlilik uyumunu bozan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Aşırı utangaçlık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çok kadınla evliliğin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Erkeğin ekonomik durumunun zayıf olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Soy çizgisini belirler.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılan olumsuz yaklaşımlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Rekabet
Soru Açıklaması
20.
Aile ve evlilik kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ailenin kurulmasında evlilik ön şarttır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.