Aile Yapısı Ve İlişkileri Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.
Yeni doğan bireyin sadece anne tarafından akrabalarıyla ilişkide bulunması ve anne soyunu izlemesi ile ortaya çıkan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ana soylu aile
Soru Açıklaması
2.
İçinde yaşanılan sosyal dokuda kadın ve erkek için tanımlanmış ve kabul görmüş tutum, davranış, beklenti ve sorumluluklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal cinsiyet
Soru Açıklaması
3.
Aile üyeleri ,ailenin hangi işlevinde tüm boş zamanlarını aile üyeleriyle paylaşırlar?
Doğru Cevap: "E" Eğlenme ve dinlenme işlevinde
Soru Açıklaması
4.
Berdel ailesi aile tipleri sınıflamasına göre hangi başlık altında bulunur?
Doğru Cevap: "A" Yöresel özelliklere göre
Soru Açıklaması
5.
Halk arasında “iç güveysi” olarak adlandırılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Matrilokal aile
Soru Açıklaması
6.
Çocuğun hayatının her dönemine dahil olmak isteyen ve sıklıkla çocuğun tüm sorunlarını çözmeye çalışanlar hangi anne ve baba stilini oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Aşırı koruyucu annelik ve babalık
Soru Açıklaması
7.
Sağlıklı çocuğun psiko sosyal gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlk yıl içinde bebeğe “temel bakımı veren kişi” mutlaka anne olmalıdır.
Soru Açıklaması
8.
İleri yaşta çocuk sahibi olanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yaşlılık nedeniyle çocuklarıyla daha az nitelikli zaman geçirirler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ailede anne ve babanın temel sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Zamanının tamamını aileye ayırmak
Soru Açıklaması
10.
Çocuk bakımı üzerine bakıcılar ve annenin etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Annenin çalışması çocuklar üzerinde çok büyük olumsuz etki yapar.
Soru Açıklaması
11.
Bireyin kendini iletişim kurduğu kişinin yerine koyması, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması ve anladığını karşı tarafa "seni anlıyorum" şeklinde ifade etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
12.
Kaynaktan gelen iletiye karşı alıcının gönderdiği iletiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geribildirim
Soru Açıklaması
13.
“Bu kişilik bozukluğunun temel özelliği mükemmeliyetçilik ve esnek olmamadır. Duygusal katılık, düzenlilik, ısrarcılık, inatçılık ve kararsızlık temel karakteristik özellikleridir. Arkadaşlıklardan kendini dışlayacak kadar kendini işe ve üretkenliğe adarlar.”
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki “Kişilik Bozuklukları”ndan hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma çözümünde kullanılan “ben kazanayım, sen kazan” yaklaşımıdır?
Doğru Cevap: "E" Bütünleştirme
Soru Açıklaması
15.
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" En az bir kişinin sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması sürecidir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi evlilik sürecinde çatışma nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Politik görüş ve inançlardaki benzerlikler
Soru Açıklaması
17.
Çeşitli gruplar arasındaki haberleşme ve işbirliği olanağını artırmak için evlenilecek eşin grup dışından seçilmesiyle gerçekleşen evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ekzogami
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi evlilik uyumu açısından yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Eşlerden birinin duygularını ifade etmede çekinik kalması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Wallerstein ve Blakslee’nin iyi bir evlilik için verdiği öneriler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Eşler yaşamın kaçınılmaz sorunlarını aile büyükleriyle çözmelidir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi toplumlarda erkek çocuk sahibi olmak istemenin nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Biyolojik olarak erkek çocuğu aileye daha düşkündür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.