Aile Yapısı Ve İlişkileri Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.
Hangi iletişim becerisinin kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellemez?
Doğru Cevap: "D" Sempati
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ‘etkisiz iletişimler’ denilen iletişim engellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Onay tepkileri göstermek
Soru Açıklaması
3.
Suç işleyenlerin %75’inden fazlasında görülebilen ve psikopat olarak da adlandırılan kişilik bozukluğu hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Antisosyal kişilik bozukluğu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde anne ve baba çocuğunu ödüllendirmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yaptığı bir hatayı saklamadığında
Soru Açıklaması
5.
Kardeşlerin ilişkilerinde rol oynayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anne ve baba tutumları
Soru Açıklaması
6.
Anne, baba ve çocuklar olmak üzere iki nesli içine alan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Modern çekirdek aile
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yeni evli çiftler için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Eşler, kararları birbiri ile duygu ve düşüncelerini konuşarak alırlarsa evlilikleri için olumlu olur.
Soru Açıklaması
8.
Bir iletişimin yapılandırılmasında ortalama olarak sözcüklerin yüzde oranı nedir?
Doğru Cevap: "E" 10 rol oynar.
Soru Açıklaması
9.
Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşması için diğerlerine göre belirleyici olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aile
Soru Açıklaması
10.
Ailenin tarih boyunca süreğen olması ve her toplumda görülmesi hangi özelliğini göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Ailenin evrenselliğini
Soru Açıklaması
11.
‘Bireyin karşılaştığı olumsuz bir durumu ya da olayı, her yerde ve herkes için geçerli olduğunu düşünmesi’ hangi mantık yanlışlığını tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Aşırı genelleme
Soru Açıklaması
12.
Çocuk, kreş gibi okul öncesi kurumlara uyum sağlayabilmek için gerekli sosyalleşmeyi yaklaşık hangi yaşta kazanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 30 - 36 ay
Soru Açıklaması
13.
Temel üretim ilişkileri ve araçları tarıma dayalı kırsal alanlarda hangi aile tipi daha sık görülür?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel geniş aile
Soru Açıklaması
14.
“Genellikle tek çocuklu ailelerde ve ileri yaşta anne ve baba olmuş ailelerde rastlanan tutumlardır. Çocuğun davranışları anne ve baba tarafından sorgulanmaz ve çocuk sonsuz özgürdür. Bu ailelerde çocuğun hataları, yanlış davranışları sürekli kabul görür. Evde kuralları çocuk koyar ve ailenin hayatı ona göre şekillendirilir. Yukardaki tanım çocuk yetiştirmede karşılaşılan hangi anne ve baba tutumları için doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Aşırı hoşgörülü tutum
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi uygun bir ceza yöntemi değildir?
Doğru Cevap: "B" Sözel şiddet uygulamak
Soru Açıklaması
16.
Bir kadının bir erkekle, bir erkeğin bir kadınla evlenmesi şeklindeki evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Monogami
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi eş seçiminde önemli niteliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" Doğrudan açık iletişim kurabilme yeteneği
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kaygılı bağlanan kişiler için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" Yoğun terk edilme duygusu yaşarlar.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki aile tiplerinden hangisi yerleşim yerine göre aile tipleri sınıflandırmasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Patrilokal aile
Soru Açıklaması
20.
“Bu evlilik tipinde ortalama düzeyde aşk ve çatışma vardır. Eşler kararları ortak alırlar” tanımı aşağıdaki evlilik tiplerinden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Paylaşılmış liderlikte ortak evlilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.