Aile Sosyolojisi Güz Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Aile Sosyolojisi Güz Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.
I.Özel mülkiyet ve kapitalizm kadın erkek ilişkilerindeki eşitsizliği doğurur.
II.Kadın-erkek arasındaki ilişkiler çalışma yaşamında, aile ve sosyal yaşamda eşitlik temelinde düzenlenmelidir.


Yukarıdaki feminist görüşleri savunan yaklaşımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Marksist -Liberal feminizm
Soru Açıklaması
2.

Erkeğin kadının ailesinin evinde oturduğu evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Matrilokal
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki görevlerden hangileri, aile dışında gelişen yeni kurumlar tarafından yerine getirilemez?

Doğru Cevap: "E" Biyolojik ve psikolojik görevi
Soru Açıklaması
4.

Birinci ayırımdaki ekofeministlerin savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kadınların erkeklerden farklı psikolojik ve biyolojik özellikleresahip olmaları
Soru Açıklaması
5.

Çocuğun sosyalizasyon sürecindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması
6.

Yaşlılıkta aktivite teorisi hangi ana akım teorinin temel görüşüne dayanır?

Doğru Cevap: "B" İşlevselci teorinin toplumun denge ve uyum içinde olması görüşüne dayanır.
Soru Açıklaması
7.

Sosyal alış veriş teorisinin varsayımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Sınıf ve cinsiyet konularını göz ardı eder.
Soru Açıklaması
8.

Yaş ayrımcılığı tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Yaşa ilişkin önyargıların oluşmasıdır.
Soru Açıklaması
9.

Sembolik etkileşimci yaklaşımın sağlık olgusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Sağlık ve hastalık bir inşa sürecidir.
Soru Açıklaması
10.

Kadının biyolojik ve psikolojik olarak yetersiz görülmesi ve bunun sonucunda çalışma yaşamından uzakta tutulması gerektiği şeklindeki bir anlayışın sosyal olarak inşa edildiğini ileri süren sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sembolik Etkileşimcilik
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Flechter’in “hane alanı”nın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Motive edici unsurun para olması
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi ataerkil ailelerde anne-oğul ilişkisinin diğer aile üyelerine göre daha güçlü kurulmasının nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Kadının oğlunu gelecek güvencesi olarak görmesi
Soru Açıklaması
13.

Kandiyoti'ye göre, klasik ataerkil ailede kadınların yaşam stratejilerini, bulundukları sistemden kaynaklanan bir takım somut sınırlamalar içerisinde kurmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Ataerkil pazarlık
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanda kadının toplumsal konumunu açıklayan ilişkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Aile ve hane içindeki karar verme mekanizmalarının işleyişi üzerinde söz sahibidir.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi hukuk eğitimi görmüştür?

Doğru Cevap: "D" K. Marx
Soru Açıklaması
16.

Türkiye’de 1926’da çıkarılan medeni kanun hangi ülkenin medeni kanununu örnek almıştır?

Doğru Cevap: "A" İsviçre
Soru Açıklaması
17.

Evlat edinme ile hukuki olarak ilişkili olankurum hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çocuk Esirgeme Kurumu
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Murdock'a göre çekirdek ailenin fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Toplumda çatışmayı önlemesi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki kuramlardan hangisi evliliği bir uzlaşma alanı olarak tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Sosyal alışveriş
Soru Açıklaması
20.

Türkiye’de ailenin değişimi ile ilgiliaşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Kentlerde geniş aile hakim olmaya başlamıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum