Aile Sosyolojisi Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Aile Sosyolojisi Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

İşlevselci yaklaşım; toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı uyumlu bir sistem olarak görür.Bu yaklaşımın temsilcilerinden hangisi, işlevsel olmayan (dysfunctions) kavramını kullanarak, işlevselci yaklaşıma katkıda bulunmuştur?

Doğru Cevap: "D" R. Merton
Soru Açıklaması
2.

Modernist yaklaşımların toplumsal sorunları çözememiş olması ve ekonomik gelişmelere rağmen toplumsal refahın yaygınlaşmamış olması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Postmodern yaklaşım
Soru Açıklaması
3.

Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Polijini
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerin hangisi evliliklerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Oturulan yere göre evlilik
Soru Açıklaması
5.

Ülkemizde kadınlara "seçme ve seçilme hakkı" ne zaman tanınmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1934
Soru Açıklaması
6.

Kocası ölen kadının kayınbiraderiyle (kocanın erkek kardeşi) evlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Levirat
Soru Açıklaması
7.

Birinci ayırımdaki ekofeministlerin savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kadınların erkeklerden farklı psikolojik ve biyolojik özellikleri sahip olmaları
Soru Açıklaması
8.

Sembolik etkileşimciliğe göre, oyun sembolüyle rol alma pratiğinin gerçekleşmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz?

Doğru Cevap: "B" Toplumun işlevlerle tanımlı işbölümünde kendi bireysel konumunu yaratma becerisini kazanması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Baumrind'in ana-baba-çocuk etkileşimi ve çocuk yetiştirme konusunda ana-baba stiline ilişkin belirlediği temel boyutlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çatışma
Soru Açıklaması
10.

Yapısal gecikme ya da yapısal geri kalma teriminin anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bireyin yaşının hızla ilerlemesi karşısında toplumsal kurumların hizmetleri bu hıza yetişememektedir.
Soru Açıklaması
11.

Yaş ayrımcılığı tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yaşa ilişkin önyargıların oluşmasıdır.
Soru Açıklaması
12.

Yaşlanmayı net bir şekilde ilk kez ele alan sosyal teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çözülme ya da yaşamdan geri çekilme teorisi
Soru Açıklaması
13.

Sembolik etkileşimci yaklaşımın sağlık olgusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Sağlık ve hastalık bir inşa sürecidir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Navaro'ya göre tıp ve sermaye arasındaki işbirliğinin göstergesi değildir?

Doğru Cevap: "A" Doktorların toplumun iyiliği için çalışması
Soru Açıklaması
15.

Kandiyoti'ye göre, klasik ataerkil ailede kadınların yaşam stratejilerini, bulundukları sistemden kaynaklanan bir takım somut sınırlamalar içerisinde kurmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ataerkil pazarlık
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ataerkil ailelerde anne-oğul ilişkisinin diğer aile üyelerine göre daha güçlü kurulmasının nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Kadının oğlunu gelecek güvencesi olarak görmesi
Soru Açıklaması
17.

Evlat edinme ile hukuki olarak ilişkili olankurum hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çocuk Esirgeme Kurumu
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi hukuk eğitimi görmüştür?

Doğru Cevap: "C" K. Marx
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Murdock'a göre çekirdek ailenin fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Toplumda çatışmayı önlemesi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki kuramlardan hangisi evliliği bir uzlaşma alanı olarak tanımlar?

Doğru Cevap: "C" Sosyal alışveriş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum