Aile Sosyolojisi Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.
Aşağıdaki sosyologlardan hangisi işlevselci yaklaşıma uygun görüşler taşımamaktadır?
Doğru Cevap: "D" E.O. Wright
Soru Açıklaması
2.
“Duygusal Doyum” sağlama konusunda çalışma yapmak aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan hangisinin ilgi alanına daha çok girer?
Doğru Cevap: "C" Sembolik Etkileşimcilik
Soru Açıklaması
3.
İşlevselci yaklaşım aşağıdaki konulardan hangisinde çalışma yapmayı hedeflemez?
Doğru Cevap: "C" Kadının özgürleşmesi
Soru Açıklaması
4.
Çatışmacılara göre, aşağıdakilerden hangisi boşanmaların temel nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Eşitsizliklerin sürmesi
Soru Açıklaması
5.
A.Giddens’ın evlilik tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Evlilikten, evlenen kişilerin çocuk yapması beklenmez.
Soru Açıklaması
6.
Akrabalık sisteminin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "A" Komşular ve tanıdıklar arasındaki ilişkiler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hane kavramının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anne, baba ve çocuklardan oluşan kurum olması
Soru Açıklaması
8.
A.Giddens’a göre, bir çiftin evli olmadan cinsel birliktelik yaşamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Birlikte yaşamak
Soru Açıklaması
9.
Aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Aile evrensel ve yapısı değişmeyen bir kurumdur.
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin gündemine 1950 sonrasında giren ve 80’li yıllardan itibaren kendini iyice hissettiren, 90’lara varıldığında ise artık ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını doğrudan etkileyebilecek ölçülere varan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gecekondu ailesi
Soru Açıklaması
11.
Karısı ölen kocanın baldızıyla (karısının kız kardeşi) evlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sorarat
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’deki kadınlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’de kadına “boşanma hakkı” 1926’da Medeni Kanun ile tanınmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Yeryüzünü tinsel, fiziksel, zihinsel ve duygusal dişi bir varlık olarak kabul eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A.Allen
Soru Açıklaması
14.
İnsan bedeninin sadece hayvanlardan elde edilen proteine ihtiyaç duyduğu iddiası aşağıdaki bilimlerden hangisinin bir varsayımıdır?
Doğru Cevap: "B" Modern
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Agarwal’in gelişmiş ülkelerdeki Ekofeminizmi eleştirdiği noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik avantaj ve politik güç gibi maddi kaynaklara vurgu yapması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi III.Dünya ülkelerinde kadınların yalnızca biyolojik değil geçimlik sağlayıcı olarak da toplumun üreticisi ve yeniden üreticisi olduklarını, bu ilişkinin Batı tarzı ekonomik kalkınma projeleriyle birlikte kırıldığını söyler?
Doğru Cevap: "B" V.Shiva
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun doğuştan üyesi olduğu en küçük toplumsal kurumdur?
Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yaşam sürecimizin doğal ve değişmez halkalarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Çocukluk
Soru Açıklaması
19.
Eğitim kurumlarının yaygınlaşması ve çocuğun eğitim işlevlerinin aileden eğitim kurumlarına geçmesi, özellikle aşağıdakilerden hangisi ile zorunlu hale gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Endüstrileşme ile
Soru Açıklaması
20.
Sosyalizasyonu, sistemin zaman içinde sürekliliğini açıklamaya yarayan bir araç olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşlevselcilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.