Aile Psikolojisi ve Eğitimi Bahar Ara Dönem 3.Deneme Testi

Admin
Ocak 26, 2017
Aile Psikolojisi ve Eğitimi Bahar Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel görevlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Aile üyelerinin bakımı ve beslenmesi
Soru Açıklaması
2.

Emekliliğe uyum, bedensel hastalıklar ve kayıplarla başa çıkabilme gibi gelişimsel görevlerin üstesinden gelindiği aile yaşam döngüsü evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yaşlı çiftler
Soru Açıklaması
3.

Ailede kadın ve erkek arasında eşit güç ilişkisinin olması gerektiğini önemle vurgulayan aile kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Feminist aile kuramı
Soru Açıklaması
4.

Ailelerin bazı zamanlarda gelişime yönelik olarak sınırlarını zorlayıp temel yapısını değiştirmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Morfogenesis
Soru Açıklaması
5.

Ailenin duygusal psikolojik sınırlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Ebeveyn ile çocuklar arasında sınırların katı olduğu ailelerde bağımlı çocuklar yetişir.
Soru Açıklaması
6.

Kişiler arası iletişimdeki sorunların oluşumunda en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mesajın yapılandırılması
Soru Açıklaması
7.

“Çatışma” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Bir sorun yoksa yanlış anlamalardan bir “çatışma” ortaya çıkmaz.
Soru Açıklaması
8.

Kriz kuramına göre boşanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Sevgiye dayanan evlilikler arttıkça boşanma da artar.
Soru Açıklaması
9.

Nötr mesajlardaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yakınlık ve çatışmadan kaçınmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kadın ve erkek arasındaki iletişim farklılıklarının oluşmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ailelerin duygular konusunda erkeklerle daha fazla konuşması
Soru Açıklaması
11.

Vajinismus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Vajinismus cinsel birleşme korkusuna karşı refleks olarak vajina kasında kasılma olmasıdır.
Soru Açıklaması
12.

Cinsellik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Cinsel haklar yaşamsal önemi olmadığından temel insan hakları grubunda sayılmaz.
Soru Açıklaması
13.
Kadın ya da erkeği biyolojik özellikleriyle tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cinsiyet
Soru Açıklaması
14.
Kişinin kendini kadın ya da erkek olarak hissedişidir. Ebeveyn, öğretmen, arkadaşları tavır ve tutumları, içinde yaşanılan sosyal ortamın normları gibi çeşitli etkenlere bağlıdır.


Yukarıdaki ifadeyle aşağıdakilerden hangisi tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Cinsel kimlik
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir parafili tipi değildir?
Doğru Cevap: "C" Transeksüalizm
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisi için gerekli değildir?

Doğru Cevap: "A" Çok para verme
Soru Açıklaması
17.

Ebeveynlerin çocuğunun hasta olduğunu öğrendiğinde verdikleri tepkilerin ilk evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Şaşkınlık
Soru Açıklaması
18.

Akran grupların işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bilişsel yetenekleri olumsuz etkiler.
Soru Açıklaması
19.

“Aşırı hoşgörülü ve gevşek aile tutumu” ile yetişen çocukta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

Doğru Cevap: "C" Başkalarının etkisinde kolayca kalabilirler.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı zorba davranıştır?

Doğru Cevap: "D" Dedikodu çıkarmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum