Aile İçi Uyumlu Etkileşim Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal iletişim kurmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Neugarten ve Weinstein’a göre anne-babalık biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gerçek ana-baba ilişkisi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi geniş aileye ait özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görünürde kadın egemendir.
Soru Açıklaması
4.
Bütün aileleri kapsayan bir yaşam döngüsü modelinin ortaya konamayışının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Her ailenin kendine özel ve tek olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi aile sisteminin fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Aile içinde mal paylaşımı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir dinleme için önerilen stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İçeriği sunmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin bir sistem olarak ele alınması ve sistemin çalışması için zorunlu faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fikirlerin döngüsel bir süreç içinde ilerlemesi
Soru Açıklaması
8.
Aileyi diğer sosyal gruplardan ayıran en belirleyici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bireyleri arasında kurulan etkileşimin derinliği
Soru Açıklaması
9.
Bireyde oluşan anlamı başkalarına aktarmak için kullanılan işaret ve simgeler sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin en önemli oluşma gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İnsanın paylaşma isteği ve ihtiyacı
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “yakın ilişkileri” nitelendiren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Birlikte etkinlikte bulunma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “duygusal bağları” nitelendiren özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin, duygusal bağı olan kişiden ayrıldığında stres yaşamaması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi çift ilişkisinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çift ilişkisinde destek alış verişi olmaz. Her eş, kendi gereksinimini dikkate alır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn olmanın temel görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmak
Soru Açıklaması
15.
İnsanların çok fazla samimiyete ve yakınlığa izin vermede tereddütlü davrandıkları, bir eşe tamamıyla güven duymada zorlandıkları bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temkinli bağlanma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yakınlık etkileşimlerini oluşturan “yakınlık deneyimlerini” nitelendiren özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gülme ve ağlama
Soru Açıklaması
17.
Bir anne baba için birincil amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sağlıklı bir kişiliğe sahip, topluma yararlı, hayırlı bireyler yetiştirip topluma kazandırmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ailenin çocuğa karşı tutumunun temel ögelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Disiplin
Soru Açıklaması
19.
Anne baba tutumları içerisinde en başarılı olanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi gevşek anne baba tutumuna sahip bir ailede yetişmiş bir çocukta görülen tutum ve davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çocuk her yerde herkese hükmeder.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.