Aile İçi Uyumlu Etkileşim Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Aile yaşam döngüsünün” evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Nişanlılık
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Din eğitimi vermek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel olmayan aile hanelerine örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" Çocuklu çiftler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ailede etkileşime ait alt başlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çatışmasızlık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi geniş aileye ait özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Görünürde kadın egemendir.
Soru Açıklaması
6.
Bireyde oluşan anlamı başkalarına aktarmak için kullanılan işaret ve simgeler sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Konuşma
Soru Açıklaması
7.
Bireyler arasında etkilenimin sınırlanması, toplulukların kendi içine kapanması ve iletişimde zayıflamanın doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal bölünmeler
Soru Açıklaması
8.
İnsanoğlunun sahip olduğu iletişim yetisinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanoğlunun sosyal yaşamın bir parçası olması
Soru Açıklaması
9.
Etkin dinleme için önerilen “konuşan ile göz teması kurmanın” gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Asıl söylenmek istenin daha iyi anlaşılması
Soru Açıklaması
10.
İletişim sürecinde muhatapların birbirlerinin düşüncelerini almak, konuyu yönlendirmek amacıyla kullanmaları önerilen yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sorulardan yararlanmak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn olmanın temel görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “yakın ilişkileri” nitelendiren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Birlikte etkinlikte bulunma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “duygusal bağları” nitelendiren özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Birey duygusal bağı olan kişiden ayrıldığında stres yaşamaz.
Soru Açıklaması
14.
İnsanların çok fazla samimiyete ve yakınlığa izin vermede tereddütlü davrandıkları, bir eşe tamamıyla güven duymada zorlandıkları bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Temkinli bağlanma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yakınlık etkileşimlerini oluşturan “yakınlık deneyimlerini” nitelendiren özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gülme ve ağlama
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun birey olma sürecinde sorunsuz bir ortamda büyümesi için çocuklukta tam olarak karşılanması gereken temel gereksinimlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Dokunulma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü ailenin karakteristik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çocuk başıboş bırakılır.
Soru Açıklaması
18.
Anne ve babanın çocuklarına karşı olan tutumlarının çeşitlenmesine yol açan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sevgi ve disiplin ögelerini farklı dozajlarda kullanmaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk merkezli aile ” olarak da isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Gevşek anne baba tutumu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi “çocuğa karşı anne babanın içten ve derin bir sevginin hissedildiği” anne baba tutumudur ?
Doğru Cevap: "B" Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.