Aile İçi Uyumlu Etkileşim Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi ailenin çocuğa karşı tutumunun temel ögelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Disiplin
Soru Açıklaması
2.
Yakın ilişkiler kapsamında birlikte zaman geçirmeyi ve birlikte aktivitelerde bulunmayı ifade eden kavrama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağlılık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin bir sistem olarak ele alınması ve sistemin çalışması için zorunlu faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fikirlerin döngüsel bir süreç içinde ilerlemesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Fleck’in önerdiği sağlıklı aile fonksiyonlarını içeren parametrelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Minnettarlık
Soru Açıklaması
5.
Bireyde oluşan anlamı başkalarına aktarmak için kullanılan işaret ve simgeler sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi aile olmayan hanelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çocuksuz çiftler
Soru Açıklaması
7.
Bir anne baba için birincil amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sağlıklı bir kişiliğe sahip, topluma yararlı, hayırlı, düzgün bireyleri yetiştirip topluma kazandırmak
Soru Açıklaması
8.
Muhatabın o an içinde bulunduğu durumu kendisi yaşıyormuşçasına farkında olma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi aileyi diğer sosyal gruplardan ayıran en belirleyici özelliktir?
Doğru Cevap: "E" Bireyleri arasında kurulan etkileşimin derinliği
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi gevşek anne baba tutumuna sahip bir ailede yetişmiş bir çocukta görülen tutum ve davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çocuk her yerde herkese hükmeder.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn olmanın temel görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Çocukların tüm kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlayan koşulları yaratmak
Soru Açıklaması
12.
Anne baba tutumları içerisinde en başarılı olanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kabul edici, güven verici ve demokratik anne baba tutumu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi aile sisteminin fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aile içinde mal paylaşımı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “duygusal bağları” nitelendiren özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Birey duygusal bağı olan kişiden ayrıldığında stres yaşamaz.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi evlilikte eşlerin yaşadıkları duygulardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal ve sosyal birliktelik/paylaşım
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Neugarten ve Weinstein’a göre anne-babalık biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gerçek ana-baba ilişkisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun temel ihtiyaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Dinleme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ailede bir geçiş dönemi olduğunda daha fazla önem kazanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Rol gerilimi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal iletişim kurmak
Soru Açıklaması
20.
İnsanların karşılaştıkları farklı durumların sonuçları hakkında düşünmelerini sağlamaya dönük sorulara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yönlendirici sorular
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.