Aile Ekonomisi Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Aile Ekonomisi Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Küreselleşme konusunda hocası Parsons’tan etkilenen ve benzer düşünceler üreten Levy’nin hocasından farklı olan düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bireysel aktörlere modernizasyonu getirmede önemli rol vermesidir.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdaki toplumsal özelliklerden hangisi 1960lı ve 70li yıllarda Amerikan ailesinin gerçeklerini yansıtır?

Doğru Cevap: "A" Gebeliği önleme yöntemlerindeki gelişmeler ve kürtajın yasallaşması, özgür cinsel yaşama izin vermektedir.
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında ilk kez ilân edilen dört tüketici hakkından biridir?

Doğru Cevap: "D" Bilgi edinme hakkı
Soru Açıklaması
4.

Kadının kocasının soyadı ile birlikte kendi soyadını da taşıyabilmesine izin verildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1997
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi nüfus içindeki kadın bireyler başına çocuk sayısı ile tanımlanan demografik değişkendir?

Doğru Cevap: "C" Toplam Doğurganlık Oranı (Hızı)
Soru Açıklaması
6.

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde siyasi ve ekonomik yapısı ile Avrupa ülkelerinde yaşanan toplumsal dönüşüme benzer bir değişimden yana olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Radikal kanat
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayisinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Osmanlı sanayisinde yabancı pazarlar için mal üreten büyük sanayiler yoktur.
Soru Açıklaması
8.

Tek bir fayda fonksiyonunun maksimize edildiği aile davranışının koşullarını biçimlendirmek için geliştirilen ittifak modelinin yaratıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Samuelson
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Beveridge raporunda belirtilen “beş devasa kötülükten” biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yaşlılık
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Fabian Topluluğu’nun mücadele için önerdiği alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çocuk ödemesi
Soru Açıklaması
11.

Fabian topluluğu’nun kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi esnaf ve sanatkarlar için kurulmuş olan sosyal güvenlik kurumudur?

Doğru Cevap: "D" BAĞKUR
Soru Açıklaması
13.

1920'li yıllarda, Atatürk devrimleri ile hız kazanan Türk modernleşmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Aile kurumunun değişmesi
Soru Açıklaması
14.

Günümüzde yaşanan toplumsal değişimi açıklamakta risk kavramını, analizinin merkezine koyan Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Beck
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi ilk sosyal politika önerilerinden birine sahip Fabian Topluluğu’nun mücadele için önerdiği alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Emeklilik ödemesi
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ayni yardımlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Çalışan kadınlar için ebeveyn izin düzenlemeleri
Soru Açıklaması
17.

Türkiye’de aile planlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Aile planlaması “İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” çerçevesinde tartışılmaya başlanmıştır.
Soru Açıklaması
18.

Nüfusun yaş piramidi ileri yaşlarda hızlı daralıyorsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A" Hızlı daralma yaşlıların ölüm oranlarının yüksek olduğunu gösterir.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan sanayileşmenin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" İç talebi hedef alması
Soru Açıklaması
20.

Osmanlıların kapitalist Avrupa ile ticari ilişkilerinin canlanmasına yol açan anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Balta Limanı Anlaşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum