Aile Ekonomisi Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Aile Ekonomisi Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

“Sanayileşmiş ülkelerin ürünleri sadece üretildikleri ülkede değil, dünyanın dört bir yanında tüketilmektedir. Eski kendi kendine yeterliğin yerini uluslararası karmaşık ilişkiler almakta ve evrensel bağlar doğmaktadır” sözleri ile küreselleşmeyi çağrıştıran düşünceler üreten 19. yüzyıl düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marks
Soru Açıklaması
2.

Kentleşme sürecinin özellikleri açısından doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bugünün gelişmekte olan ülkeleri 1750-1950 yıllarında kentleşme sürecini yaşamışlardır.
Soru Açıklaması
3.

Osmanlı aile hukuku aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Mecelle
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık politikaları ve sosyal güvenlik şemsiyesi açısından gelişmekte olan ülkelerde gözlenen temel sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Nüfusun artışı problemi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi aile politikalarının çocuklar için geliştirilen ayni yardımlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Çalışan kadınlar için ebeveyn izni düzenlemeleri
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın “seçicilik” ilkesinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Vergilerle finanse edilir.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk devrimleri ile hız kazanan Türk modernleşmesinin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kadınların ekonomik yaşamın dışında tutulması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Sistem giderleri vergiler aracılığı ile karşılanmalıdır.
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Sistem giderleri vergiler aracılığı ile karşılanmalıdır.
Soru Açıklaması
10.

Osmanlı ekonomisini kapitalist dünyayla birleştiren ilk mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ticaret
Soru Açıklaması
11.

ABD, Japonya ve Türkiye’yi toplumsal gelişme, kadının aile içindeki rolünün değişimi ve aile yapısı açısından kıyaslayan bir makale yazan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ruggles
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Lash ve Urry’e göre küreselleşmeye yol açan nedenlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Yeni uzaysal etnik politik birimlerin oluşumu
Soru Açıklaması
13.

Amerikan Cumhurbaşkanı Jonn F. Kennedy’nin tüketici haklarını ilk kez ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 1962
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin toplumsal işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yenilikçi ve toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirmek
Soru Açıklaması
15.

Osmanlı ekonomisini kapitalist dünyayla birleştiren ikinci mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Borçlanma
Soru Açıklaması
16.

18 .yy’ın sonlarında “Nüfus’un Prensipleri Üzerine Araştırma” adlı çalışmayı yapan ünlü iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Thomas Robert Malthus
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye özgü özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Üretici yönü ağır basmaktadır.
Soru Açıklaması
18.

Osmanlılar’ın Avrupalılardan ilk kez borç aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 1853-1856 Kırım Savaşı
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında benimsenen bir iktisat politikasıdır?

Doğru Cevap: "D" Alt yapıya öncelik
Soru Açıklaması
20.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern çağdaş ulus devlet yapısına geçiş döneminde, Türkiye’de ailenin yapısal değişimi için örnek alınan medeni yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İsviçre Medeni Yasası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum