Aile Ekonomisi Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi modern aile ortamının doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Cinsler arasında kalıplaşmış rollerin öneminin artması
Soru Açıklaması
2.
Radikal bir tedbir olarak 1972’den beri tek çocuk politikasını takip eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çin
Soru Açıklaması
3.
Tüketici haklarını ilk kez en iyi ifade eden Cumhurbaşkanı kimdir?
Doğru Cevap: "D" John F. Kennedy
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi beş yaşından küçük çocuklar arasında yetersiz beslenmenin en sık görüldüğü bölgedir?
Doğru Cevap: "E" Güney Asya
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kentsel toplumun yarısından fazlasının yoksulluk çizgisinin altında yaşadığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Estonya
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “Aile Ekonomisinin” pazarlık oyunu modellerine ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "C" Baba ya da anne olmak üzere iki karar alıcı bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yapısal niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nüfusun ölüm oranı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kentleşme sürecinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Genel olarak kırsal yaşam kentsel yaşama tercih edilmektedir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Toplumlar Arası Benzeşme” tezini ileri süren emek teorisyenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Levy
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik ilişkiler yoğundur.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında ilk kez ilân edilen dört tüketici hakkından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eğitilme hakkı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tüketici Günü olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 15 Mart
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi konumlarına göre biçimlenen aile yapıları arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Esnaf
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kentsel yönetimlerin ulusal ve küresel kalkınmaya katkısını arttırabilmek için başvurulması gereken bir politika değildir?
Doğru Cevap: "B" Kentsel büyümeyi engellemek
Soru Açıklaması
15.
İnsanlığın yaşam koşullarını değiştiren üç büyük devrimin tarihsel sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tarım—Sanayi—Bilişim iletişim
Soru Açıklaması
16.
İnsanlığın üçüncü bin yılının açıklanmasında anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Küreselleşme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim ve arkadaşlarının toplumsal dönüşüm yaklaşımı ile çelişmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kilise ve diğer din kurumları dönüştürücü değerlere karşıdır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Levy’ye göre modern bir toplumun sahip olması gereken yapısal özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireyin ne yaptığından çok kim olduğu önemlidir.
Soru Açıklaması
19.
2011 yılında insan ömrünün en uzun olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Japonya
Soru Açıklaması
20.
Ülkemizde tüketici haklarını güvence altına alan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1995
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.