Adalet Meslek Etiği Güz Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Adalet Meslek Etiği Güz Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi etik komisyonun görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na üye seçmek
Soru Açıklaması
2.

Ahlak, aşağıdakilerden hangisinin ürünüdür?

Doğru Cevap: "E" İnsanın
Soru Açıklaması
3.

Seçilmiş kurallara uyulmasının nedenini, kuralların fayda sonucunu doğuracağı düşüncesine dayandıran etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kural faydacılığı
Soru Açıklaması
4.

İnsan haklarının dayanağı, çıkış noktası, sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İnsan onurunun gereği olması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki kanunların hangisinde kamu etiğiyle ilgili temel düzenleme bulunmaz?

Doğru Cevap: "D" Borçlar Kanunu
Soru Açıklaması
6.

Kamu Görevlileri Etik Kurumu kendisine ulaşan başvuruları inceleyip etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediğini en geç kaç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemlerini kişilerin beyanını esas alarak yapmasını öngörür?

Doğru Cevap: "E" Beyana güven
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirmedir?

Doğru Cevap: "A" Olguyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na üye seçilecek kişilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Köy ihtiyar heyeti üyesi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki kanunların hangisinde kamu etiğiyle ilgili temel düzenleme bulunmaz?

Doğru Cevap: "B" Ticaret Kanunu
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğine göre hediye alma kapsamındadır?

Doğru Cevap: "A" Taşınır mal alırken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi yönetici kamu görevlilerinin yükümlülüklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Görevlinin sağlığını kontrol etmek
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sonuççuluk
Soru Açıklaması
14.

Bir ahlâk sisteminin bazı temel apaçık hakikatlerle gerekçelendirilebileceğini söyleyen meta-etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Temelcilik
Soru Açıklaması
15.

Kamuya ahlâk kazandırılmasının önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Kamu görevlilerinin motivasyonunu düşürür.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ihlalin olup olmadığına ilişkin kararının bildirildiği kişilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.

İhlal başvurusunun şekliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Dilekçe ile başvurulacaksa noterden onaylatılması gerekir.
Soru Açıklaması
18.

Denetim sonunda verilen kararlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Başbakanlık makamına bildirilir.
Soru Açıklaması
19.

Hakkında etikle ilgili ihlal olunca kurula başvurulacak Başbakanlık ve bakanlıklardaki kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Teftiş Kurulu Başkanı
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne göre hediye alma yasağı kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap: "A" Herkese açık konferansta verilen hatıra niteliğinde hediyeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum