Adalet Meslek Etiği Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Adalet Meslek Etiği Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki dördüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ahlaki yargılar doğrulanır.
Soru Açıklaması
2.

Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bencilik
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kişi, kurum veya organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmamak anlamındadır?

Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık
Soru Açıklaması
4.

Yargılamanın hakkaniyetle yürütülmesi için, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülük açısından tarafların eşit imkânlara sahip olması gerektiğini söyleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" A)Silahların eşitliği
Soru Açıklaması
5.

Etik komisyonları en az kaç kişiden oluşturulur?

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
6.

Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri aşağıdakilerden hangisine bildirilir?

Doğru Cevap: "B" Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Soru Açıklaması
7.

Kamuya ahlak kazandırılmasının önemiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ahlaka aykırı faaliyetlerin yaygın olduğu ülkelerde bürokratik işlemler hızlıdır.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi mahkemeye başvurma anlamına gelir?

Doğru Cevap: "E" Adaletten yararlanma hakkı
Soru Açıklaması
9.

Silahların eşitliği ve çelişmeli yargı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı
Soru Açıklaması
10.

Denetim sonunda verilen kararlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Karar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine bildirilir.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi "Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliği" kapsamında denetim görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Her türlü baskıya karşı tarafsızlığını muhafaza eder.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarında yapı, kaynak, süreç ve sonuçların, bir bütün olarak yönetimin sürekli ve sistematik olarak izlenmesini ve iyileştirilmesini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Sürekli gelişim
Soru Açıklaması
13.

Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Fazilet
Soru Açıklaması
14.

Ahlâk hakkında yapılan derin düşünme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Etik
Soru Açıklaması
15.

Bir ülkedeki halkın bütününe ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "D" Kamu
Soru Açıklaması
16.

Silahların eşitliği ilkesi aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Hakkaniyete uygun yargılanma
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi mahkemede yargılanma hakkının unsurlarından biridir ?

Doğru Cevap: "C" Mahkemeye başvurma
Soru Açıklaması
18.

Çelişmeli yargı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Hakkaniyete uygun yargılanma
Soru Açıklaması
19.

Kamu görevlilerinin takdir yetkilerini kullanırken aşağıdakilerden hangisine uygun davranmaları beklenmez?

Doğru Cevap: "B" Keyfiyete
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliğe göre denetim görevlilerinin uyacakları ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Denetim görevlisi, siyasal, idari, sosyal ve kültürel etkileri dikkate alır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum