Adalet Meslek Etiği Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Adalet Meslek Etiği Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Meslek örgütlerinin meslek üyelerine rehberlik etmek üzere, bazen de disiplin uygulamalarında kullanılmak üzere hazırladıkları meslek ahlakı kurallarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Etik kodları
Soru Açıklaması
2.

İnsan haklarının dayanağı, çıkış noktası, sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İnsan onurunun gereği olması
Soru Açıklaması
3.

Adil yargılanma hakkı aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "C" Bağımsız mahkemeler
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kanun'un düzenlediği etik ilkeleriyle ilgili olarak yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Görev ve yetkinin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
Soru Açıklaması
5.

Kamu personelinin karar ve eylemlerinde, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesini gözetmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sonuç odaki ılık
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği kapsamında hediye alma yasağı içindedir?

Doğru Cevap: "B" Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin ihtiyaca uygunluğu, yani kamudaki karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin değil, yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacını dikkate alması gerekliliğine işaret eder?

Doğru Cevap: "C" Hizmette yerindelik
Soru Açıklaması
8.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre kamu görevlilerinin, milletler arası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan, sair milletler arası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren kaç ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadır?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.

Ne yapılması gerektiğine karar veren akıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Pratik akıl
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi vergi vermeden veya yasalarca alım satımı yasak edilen nesneleri yurda sokma, yurttan çıkarma, gizlice alıp satma ve bundan bir kazanç sağlama eylemi anlamındadır?

Doğru Cevap: "D" Kaçakçılık
Soru Açıklaması
11.

Bir kişinin insan haklarından yararlanabilmesi için zaman ve mekân (coğrafya) sınırı veya koşulu aranamayacağı ne anlamına gelir?

Doğru Cevap: "C" Evrensellik
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kayda ve şarta bağlanamamak anlamına gelir?

Doğru Cevap: "E" Mutlaklık
Soru Açıklaması
13.

Adil yargılanma hakkı genel olarak aşağıdakilerden hangisinin vasıtasıyla gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "D" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi hiç kimse hukuken belirlenmiş yargı yerleri dışında yargılanamaz anlamındadır?

Doğru Cevap: "C" Doğal hakim ilkesi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yargısına örnek değildir?

Doğru Cevap: "A" Özgürlük her insanın hakkıdır.
Soru Açıklaması
16.

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki üçüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kuramlar sorgulanır.
Soru Açıklaması
17.

Kamu Görevlileri Etik Kurumu üyelerinin atamalarını aşağıdakilerden hangisi yapar?

Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
18.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun inceleme yetkisi alanına giren personele karşı etik ilke ihlalinin başvurusu nereye yapılır?

Doğru Cevap: "C" Kurul Başkanlığı'na
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve hedeflerinin belirlenmesinde vatandaşların ihtiyacının ve memnuniyetinin esas alınması anlamındadır?

Doğru Cevap: "C" Vatandaş odaklılık
Soru Açıklaması
20.

Hesap verilebiliri iğin gerçek anlamıyla hayata geçmesi için aşağıdakilerden hangisinin kamu yönetimine hakim olması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "A" Şeffaflık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum