Adalet Meslek Etiği Güz Ara Dönem
4.Deneme Testi
1.

Belirli bir insan topluluğunda, bu insan topluluğunun üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini belirleyen eylem modellerine veya normlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Moral
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi meta-etik kuramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sonuççuluk
Soru Açıklaması
3.

Okulda başarılı olmasına rağmen okul masraflarını ödeyemediği için okulu bırakmak üzere olan Ahmet'e, X Şirketi'nin burs vermesine gerekçe olarak mevcut durumda Ahmet'in iyi bir gelecek imkanı olamayacağını, bunu sağlamak istediklerini belirtmesi ne tür bir gerekçelendirmedir?

Doğru Cevap: "E" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi fazilet anlamında kullanılır?

Doğru Cevap: "C" Erdem
Soru Açıklaması
5.

Hazcılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hedonizm
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi ikinci düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Sonuçculuk
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi iyinin gerçekleştirilmesiyle ilgili görüşlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Hedonizm
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi ahlâk anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Akıl
Soru Açıklaması
9.

Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Fazilet
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi doğru eylem olarak iyi düşüncesinin en önemli örneğidir?

Doğru Cevap: "B" Kant
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Temelcilik
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Ahlâk kurallarıyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
13.

Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bencillik
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Doğalcılık
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi etik temelli evrensel değerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
16.

Bir eylemin ahlâki olmasının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır?

Doğru Cevap: "A" Korkarak gerçekleştirme
Soru Açıklaması
17.

Kamuya ahlâk kazandırılmasının önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Ahlâka aykırı faaliyetlerin yaygın olduğu ülkelerde bürokratik işlemler yoktur.
Soru Açıklaması
18.

Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Siyasilerin bürokratik yapı üzerinde etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
19.

Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Gücün istismar edilmesi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi toplumun genel çıkarını ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Kamu yararı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.