Adalet Meslek Etiği Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki değer yargısına örnek değildir?

Doğru Cevap: "B" Özgürlük her insanın hakkıdır.
Soru Açıklaması
2.

Evrende doğal bir neden olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Belirlenimcilik
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi birinci gerekçelendirme sınıflarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
4.

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gündelik hayatta yapılan sıradan ve ahlakiliği sorgulayabilecek gerekçeler bulunur.
Soru Açıklaması
5.

Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Gücün istismar edilmesi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi erdem anlamındadır?

Doğru Cevap: "C" Fazilet
Soru Açıklaması
7.

Asağıdakilerden hangisi ahlaki değer yargısına örnektir?

Doğru Cevap: "D" İyi niyetlilik bir erdemdir.
Soru Açıklaması
8.
Arkadaşıyla oyuna daldığı için ödevini biliremeyen Fatma, öğretmenine oyuna daldığı için yapmadığını açıkça söylemiştir. Eyleminin gerekçesi olarak da daima doğruyu söylemek gerektiğini belirtmiştir.
Doğru Cevap: "A" Ahlak kurallarıyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi ahlâkî yargıların kültürel temele sahip olması nedeniyle karşılaştırılamayacakları ve/veya farklı kültürlerde birbirleriyle çatışan ahlâkî yargıların aynı anda geçerli/doğru olabilmesi anlamına gelir?

Doğru Cevap: "C" Kültürel görelilik
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi yasama ile yargı organları dışında, devletin yürütme erkini kullanan organları anlamına ne gelir?

Doğru Cevap: "B" Kamu
Soru Açıklaması
11.

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Etik düşünme eyleminin bizzat kendisinin sahip olması gereken bazı özelliklerine ihtiyaç duyulur.
Soru Açıklaması
12.

Neye inanılması gerektiğine karar veren aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Teorik akıl
Soru Açıklaması
13.

Meslek örgütlerinin meslek üyelerine rehberlik etmek üzere, bazen de disiplin uygulamalarında kullanılmak üzere hazırladıkları mesleki ahlaki kurallarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Etik kodlan
Soru Açıklaması
14.

Bir ahlak sisteminin bazı temel apaçık hakikatlerle gerçekleştirilebileceğini söyleyen meta-etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Temelcilik
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi kamunun bağlı olduğu kuralların genel kabul görmüş ahlaki normlara uygun İnşa edilmesinin yanında, özellikle kamu görevlilerinin temel ve genel kabul görmüş ahlaki normlara uygun davranmasını konu etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kamu etiği
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ahlâk anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Erdem
Soru Açıklaması
17.

Kişinin, farklı davranması durumunda ortaya çıkması olası sonuçları dile getirerek, yaptığı eylemi ahlaken meşrulaştırmaya çalışan gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Tutarlılıkçılık
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi birinci gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Duygularla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
20.

Kamunun açtığı ihalelerin adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yapılmasını engelleyecek eylemlerde bulunmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Resmi ihaleye fesat karıştırma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.