Adalet Meslek Etiği Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri kapasite ve yeterlilik anlamındadır?

Doğru Cevap: "A" Erdem
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak anlamında değildir?

Doğru Cevap: "C" Fazilet
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki olmayan yükümlülük yargısına örnektir?

Doğru Cevap: "D" Kitaplık kurarken, kişi çivi kullanmalı, yapışkan bant değil.
Soru Açıklaması
4.

Etik düşünme eylemine ahlak kazandırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Dördüncü düzey gerekçelendirmedir.
Soru Açıklaması
5.

Çok önemli bir işe yetişmek zorunda olan Mehmet'in yolda gördüğü acı çeken köpeğe yardım edip etmemek arasında kalması ve sonra vicdanın sesini dinlemesi gerektiğini düşünerek köpeğe yardım etmesi durumunda Mehmet'in eylemindeki gerekçe ne tür bir gerekçelendirmedir?

Doğru Cevap: "B" Vicdanla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
6.

Toplumdaki çıkar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa üstün tutulması gerektiğini kabul eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kamu yararı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlarla girilen ilişkide hakaret etme, saygısız ve kaba davranma, azarlama anlamındadır?

Doğru Cevap: "E" Hakaret ve kötü muamele
Soru Açıklaması
8.

Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Kamuda etik kültürünün yerleşmiş olması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim indeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kamu yönetiminde denetim yeterliliği
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi halk hizmeti gören devlet organlarının tümü anlamındadır?

Doğru Cevap: "D" Kamu
Soru Açıklaması
11.

Bir eylemin ahlaki açıdan doğruluğunun, eylemin sonuçlarına bakılarak belirlenmesi gerektiğini söyleyen etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sonuççuluk
Soru Açıklaması
12.

Özünde bencil bir düşünce olan ancak kişilerin mutluluğunun toplumun genel mutluluğuna bağlı olduğunu savunduğundan, toplumsal mutluluğu artırmayı ahlâki bir görev olarak gören görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Faydacılık
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yükümlülük yargısına örnektir?

Doğru Cevap: "D" Sevgi, ahlak yasasının yerine getirilmesidir.
Soru Açıklaması
14.

Otobüste yaşlı bir amca ile karşılaşan Ali amcaya yer vermiştir. Nedeni sorulduğunda "Yaşlıydı, ayakta durması çok zordu" demiştir. Ali'nin hareketinin gerekçesi ne tür bir gerekçedir?

Doğru Cevap: "D" Olguyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi etik temelli evrensel değer değildir?

Doğru Cevap: "E" Kamu hizmeti
Soru Açıklaması
16.

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki ikinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tekil durumlarda izlenen kurallar belli kuram çerçevesinde genelleştirilir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İdari usul yeterliliği
Soru Açıklaması
18.

Kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı davranarak veya görevini yapmakta gecikmek suretiyle, vatandaşların mağduriyetine yol açması veya bazı kişilere kazanç sağlamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Görevi kötüye kullanma
Soru Açıklaması
19.

Toplumdaki çıkar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa üstün tutulması gerektiğini kabul eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kamu yaran
Soru Açıklaması
20.

Bir kamu hizmetinin sağlanmasında görevi olmadığı halde tanıdıklarının işlerinin yapılmasında diğer kamu görevlilerine ricacı olma, işlemleri bu suretle hızlandırmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Aracılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.