Aile Sosyolojisi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.
Sembolik Etkileşimci yaklaşım, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları sonucunda boşanmalarının artması durumunu hangi kavramla açıklar?
Doğru Cevap: "B" Seçenekleri algılama
Soru Açıklaması
2.
Sembolik etkileşim yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İnsanların davranışlarını anlamada yorumlama sürecine bakılmalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen sosyologlardan hangisi sembolik etkileşimci yaklaşım içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" H. Blumer
Soru Açıklaması
4.
I. Özel mülkiyet ve kapitalizm kadın erkek ilişkilerindeki eşitsizliği doğurur.
II. Kadın-erkek arasındaki ilişkiler çalışma yaşamında, aile ve sosyal yaşamda eşitlik temelinde düzenlenmelidir.


Yukarıdaki feminist görüşleri savunan yaklaşımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Marksist - Liberal feminizm
Soru Açıklaması
5.
Evliliği iki yetişkin insan arasındaki, toplum tarafından tanınan ve onaylanan bir cinsel birlik olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A. Giddens
Soru Açıklaması
6.
Miras paylaşımının baba soyunun üstünlüğüne göre yapıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Patriliniyal
Soru Açıklaması
7.
İsrail'de komünal yaşam tarzına göre yaşayan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kibbutz
Soru Açıklaması
8.
Erkeğin kadının ailesinin evinde oturduğu evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Matrilokal
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi küçük ailenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Özellikle kırsal alanda yaşaması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki görevlerden hangileri, aile dışında gelişen yeni kurumlar tarafından yerine getirilemez?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik ve psikolojik görevi
Soru Açıklaması
11.
Ailenin, "işlevlerinin önemli bir bölümünü yitirmekle birlikte, kendi yapısında da bazı değişiklikler geçirerek endüstriyel toplumla olumlu ilişkiler kurabildiği bir dengeye ulaştığı" görüşü hangi yaklaşım tarafından benimsenmektedir?
Doğru Cevap: "C" Yapısal işlevselci yaklaşım
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi başlık parası sorununa çözüm getirmek amacıyla yapılan bir evlenme biçimidir?
Doğru Cevap: "E" Berder
Soru Açıklaması
13.
III.Dünya ülkelerinde kadın ve doğa arasında metafizik ve madde ötesi bir ilişki oluşturarak kadınlara ekolojik liderliğin sorumluluğunu yüklediği için eleştirilen ekofeminist yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" V. Shiva
Soru Açıklaması
14.
Ekofeminist Okoko'nun en önemli çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Niger Deltası
Soru Açıklaması
15.
Et yemenin; kadınların ve hayvanların tüketilebilecek nesneler olduğu düşüncesine dayanan bir inanç sisteminin ürünü olduğunu savunan ekofeminist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" L. Gruen
Soru Açıklaması
16.
Kadın işleri hem bireylerin hem de toplumun var olması için gereklidir, para kazanmak için yapılmaz. Bu işler insan yaşamına anlam kazandırır ve sağlık, yiyecek, sevgi için asgari standartları sağlar, mutlaka kadınların yapmasını gerektiren bir içgüdü yoktur, herhangi birinin bu işleri yapmasının toplumun bütününün devamı için gereklidir.


Yukarıdaki düşünceyi savunan ekofeminist kimdir?
Doğru Cevap: "A" M. Mellor
Soru Açıklaması
17.
"Çeşitli oyunlarla belli toplumsal rolleri taklit eden çocuk, toplumsal bir aktör haline gelmiş olur." Verilen ifade aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan en çok hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "C" Sembolik Etkileşimcilik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sosyalizasyon sürecinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal yapıyı eleştirmelerini sağlamak
Soru Açıklaması
19.
İşlevselci sosyolojiye göre, çocuğun sosyalizasyonunda en önemli öğrenme mekanizması hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özdeşleşim yoluyla kendine rol modeli benimsemesi
Soru Açıklaması
20.
Çocuğun sosyalizasyon sürecindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aile
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.